میـــــــــــلاد نور

متن اصلی :

ای شور تو در دل ها، مولا یا ابا الزهرا

امشب سلام می دم، سوی گنبد خضرا 

هستی تو نبی الله

هستی تو حبیب الله

اینه ذکر هر روزم

ادرکنی رسول الله

ای شور تو در دل ها، مولا یا ابا الزهرا 

امشب سلام می دم، سوی گنبد خضرا 

گل ها بی تو پژمرده 

نورِ تو، دلم برده 

تقدیر مسلمونا

با عشقت گره خورده

ای شور تو در دل ها، مولا یا ابا الزهرا 

امشب سلام می دم، سوی گنبد خضرا

الحق، بی نظیری تو

سرمست غدیری تو 

با حیدر روز محشر 

دستم رو می گیری تو 

ای شور تو در دل ها، مولا یا ابا الزهرا 

امشب سلام می دم، سوی گنبد خضرا

دل ها با تو شیدا شد جانا

دنیا با تو زیبا شد 

زهرا با تو زهرا شد 

حیدر با تو مولا شد 

دلدار خدایی تو 

روح ربنایی تو

ختم الانبیاء جدِّ

شاه کربلایی تو 

ای شور تو در دل ها، مولا یا ابا الزهرا 

امشب سلام می دم، سوی گنبد خضرا 

ای سرچشمه ی کوثر 

بی همتایی و محشر

بود آیینه ی رویت 

شهزاده علی اکبر 

ای شور تو در دل ها، مولا یا ابا الزهرا 

امشب سلام می دم، سوی گنبد خضرا 

تو خورشید ایمانی

غرق نور قرآنی

جون من فدا جدت

سلطان خراسانی تو

از این جا هم گوش بدید : ای شور تو در دل ها

آنگونه که ما تغییرش دادیم :

ای شور تو در دل ها، مولا یا ابا الزهرا(2)

امشب سلام می دم، سوی گنبد خضرا (2)

هستی تو نبی الله

هستی تو حبیب الله

(اینه ذکر هر روزم

ادرکنی رسول الله)2

ای شور تو در دل ها، مولا یا ابا الزهرا 

امشب سلام می دم، سوی گنبد خضرا 

گل ها بی تو پژمرده 

نورِ تو، دلم برده (2)

تقدیر مسلمونا

با عشقت گره خورده(2)

الحق، بی نظیری تو(تک خوان)

سرمست غدیری تو (2)

با حیدر روز محشر (تک خوان)

دستم رو می گیری تو (2)

ای شور تو در دل ها، مولا یا ابا الزهرا 

امشب سلام می دم، سوی گنبد خضرا

دل ها با تو شیدا شد

دنیا با تو زیبا شد 

(زهرا با تو زهرا شد 

حیدر با تو مولا شد ) (2)

دلدار خدایی تو 

روح ربنایی تو

(ختم الانبیاء جدِّ

شاه کربلایی تو )(2)

ای سرچشمه ی کوثر 

بی همتایی و محشر

(بود آیینه ی رویت 

شهزاده علی اکبر )(2)

تو خورشید ایمانی (تک خوان)

غرق نور قرآنی(2)

جون من فدا جدت(تک خوان)

سلطان خراسانی(2)

 

ای شور تو در دل ها، مولا یا ابا الزهرا(2)

 

امشب سلام می دم، سوی گنبد خضرا (2)

 

/ 0 نظر / 37 بازدید