سالی نو ....

سالی نو آمده....

نمی دانم ، می گویند:

 در سال نو همه چیز نو می شود

و نوروز است که باید در آن خوشحالی کرد زیرا که زندگی دوباره جریان می یابد

و زمین زنده می شود

سال هاست که این ها را می شنوم اما سوالی مبهم در ذهنم جای گرفته

ما چه ؟

آیا ما هم نو می شویم یا این که ما هم همان من قبلی خواهیم ماند ؟

آیا ما هم به فکر خانه تکانی هستیم ؟

شاید حرف ها و سوال هایم مثل تابلو های عید شهرداری باشد

اما خدا وکیلی شما هم این طوری فکر نمی کنید ؟

نوروزتان پر تغییر  نوروزتان پر خوشی  نوروزتان پر زیبایی

                           نوروزتان مبارک

/ 0 نظر / 24 بازدید